2 Luty 2019

Oczyszczacz powietrza - zdrowa inwestycja

Gdzie kupić

Oczyszczacze powietrza, po co to komu?

Oczyszczacze powietrza to zaawansowane urządzenia, służące do poprawiania jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, obiektach użyteczności publicznej i zakładach pracy. Głównym zadaniem oczyszczaczy powietrza jest zatrzymywanie i eliminowanie powszechnych i niebezpiecznych zanieczyszczeń występujących w powietrzu.

Najważniejsze parametry oczyszczaczy Welltec

Skuteczność oczyszczaczy mierzy się za pomocą ilości usuwanych zanieczyszczeń. Oczyszczacze Welltec dzięki wyposażeniu w nowoczesne filtry HEPA H13 są w stanie usuwać nawet 99,95% szkodliwych cząsteczek o wielkości powyżej 0,3 μm.

Oczyszczacze można podzielić ze względu na przepływ powietrza podawany w metrach sześciennych na godzinę – im przepływ będzie większy tym szybciej i skuteczniej urządzenie usunie zanieczyszczenia. Przepływ powietrza determinuje również powierzchnie pomieszczenia, w jakiej może być używany oczyszczacz.

Dla pomieszczeń o złej jakości powietrza zalecane jest dobranie urządzenia tak, aby było w stanie wykonać 5 pełnych wymian na godzinę. W miejscach, w których jakość powietrza można określić jako średnią, zalecane są 3 – 4 wymiany powietrza na godzinę.

Dlaczego czyste powietrze jest ważne?

Powietrze na zewnątrz, zwłaszcza w okresie zimowym, może być zanieczyszczone w stopniu powodującym zagrożenie dla zdrowia. Należy na to zwrócić uwagę szczególnie u osób z grupy podwyższonego ryzyka, takich jak dzieci oraz u osób chorych lub starszych.

Zanieczyszczone powietrze może powodować problemy z układem oddechowym, podrażnienia, wysypki skórne, zmęczenie oraz spadek odporności na zakażenia. Zwiększa również ryzyko zachorowania na raka płuc oraz choroby układu krążenia i serca.

Wyniki badań nie są optymistyczne

Szacunki Europejskiej Agencji Środowiskowej wskazują wysokie stężenia pyłów w atmosferze krajów Unii Europejskiej jako przyczynę nawet 450 tysięcy zgonów rocznie. Według raportów Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) powietrze we wnętrzu pomieszczeń może być od 2 do 5 razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz.

Naukowcy z Indyjskiego Instytutu Badań Medycznych wykazali, że w niektórych przypadkach w zamkniętych przestrzeniach zanieczyszczenie może być 10 razy większe.

Dzieje się tak, ponieważ groźne pyły i cząsteczki dużo łatwiej gromadzą się w pomieszczeniach niż na otwartych przestrzeniach. Zwłaszcza zimą, gdy wentylacja jest bardzo ograniczona.

Cztery pory roku,
czyli oczyszczacz potrzebny cały rok

Wiosenne alergie

Oczyszczacz powietrza jest przydatny nie tylko w okresie zimowego smogu, ale także podczas każdej innej pory roku. Wiosną szczególnie mocno odczuwalne są wszelkiego rodzaju alergie wywołane kwitnącymi drzewami i trawami. Skuteczna neutralizacja tak licznych alergenów jest możliwa tylko przy wykorzystaniu oczyszczacza powietrza z wielostopniową filtracją.

Letni smog fotochemiczny

Latem alergie są mniej aktywne niż wiosną, jednak powietrze jest w dalszym ciągu mocno zanieczyszczone. Szczególnie przez spaliny i pyły samochodowe, które w szczególnie ciepłe dni wchodzą w reakcję ze światłem słonecznym tworząc tak zwany smog fotochemiczny. Zawarte w nim groźne związki przedostają się do pomieszczeń przez otwarte i uchylone okna.

Jesienne dogrzewanie...

Za niezdrowe powietrze w okresie letnim i wczesno jesiennym odpowiedzialna jest w znacznym stopniu niska emisja. Jej powstanie wynika z dużych różnic temperatur pomiędzy dniem a nocą. Mieszkańcy domów doraźnie uruchamiają wówczas ogrzewanie wykorzystując paliwa niskiej jakości. Spaliny powstałe podczas używania takich paliw zawierają znaczne ilości szkodliwych substancji.

i typowy sezon chorobowy

Również jesienią lawinowo wzrasta stężenie niebezpiecznych bakterii i wirusów w powietrzu. Szczególnie w miejscach pracy i miejscach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły czy urzędy. Oczyszczenie powietrza w takich miejscach ze względu na dużą przestrzeń wymaga oczyszczaczy wyróżniających się bardzo dużym przepływem powietrza.

Gdzie kupić
Crafted by 
pklepacki.pl
2021 © Welltec
envelope-oheartthrefreshmap-markercheck-square-ocrosshairsmail-forwardexpandasteriskfirechevron-upbar-chartcogsphoneglobearrows-altflaskshielddropboxline-chartheartbeat